Hoofdcontent

Financiële ondersteuning

Onze doelstelling

Beweegaanbieders moeten een passend, bereikbaar en toegankelijk sport- en beweegaanbod hebben. Daarnaast is het belangrijk dat binnen een vereniging aandacht wordt geschonken aan een gezonde leefstijl.

 

IK WIL MEER INFORMATIE

 

Subsidie voor sport en activiteiten

Organisaties gevestigd of werkzaam in de gemeente Meppel, die sport- en beweegactiviteiten aanbieden voor inwoners van de gemeente Meppel. Deze activiteiten moeten passen binnen de doelen die zijn vastgelegd in de kadernota Mee® doen met Sport in Meppel.

Meer informatie

Lokaal Sportakkoord

Een gezonder, sportiever, vitaler en gelukkiger Meppel. Het uitgangspunt van het lokaal sport- en preventieakkoord. Eén van de voorwaarden daarvoor is dat elke inwoner, van jong tot oud, mee moet kunnen doen aan sport en bewegen.

Heeft u een goed idee waarmee u bijdraagt aan de speerpunten van het Meppelse lokaal sport- en preventieakkoord en Meppel letterlijk en figuurlijk een beetje extra in beweging kunt brengen? Doe dan een aanvraag voor uitvoeringsbudget. Sport- en beweegaanbieders, maatschappelijke organisaties en overige partijen uit de gemeente Meppel kunnen voor de uitvoering van projecten en acties een financiële bijdrage ontvangen.

Meer informatie 

Services vanuit NOC*NSF

Stoeien jullie met het rondkrijgen van gekwalificeerde jeugdtrainers? Is het moeizaam de vrijwilligerstaken ingevuld te krijgen?

Er is (gratis) aanbod beschikbaar voor verenigingen om met deze of gelijksoortige vraagstukken aan de slag te gaan. Het budget voor dit aanbod komt beschikbaar vanuit de zgn. sportlijn vanuit NOC*NSF en loopt parallel aan het Lokaal Sport Akkoord (LSA). Vanuit de sportlijn van NOC*NSF is er budget beschikbaar om sportverenigingen in praktische vraagstukken concreet te ondersteunen in de vorm van scholingen, kennisbijeenkomsten en/of cursussen.

Wil je meer informatie? Neem dan contact op! Meppel Actief heeft een Excel bestand met de services die beschikbaar zijn.