Hoofdcontent

De buurtsportcoaches van Meppel Actief zijn sinds 2010 in actief in de gemeente Meppel.
 
De buurtsportcoach is aan het werk in de sectoren buurt, onderwijs en sport in de gemeente Meppel. Ze organiseren, begeleiden en voeren diverse sportactiviteiten uit. Ze geven indien gewenst een impuls aan het lokale bewegingsonderwijs en zorgen voor een passend sport- en beweegaanbod in de wijk.
 
De buurtsportcoaches zijn te herkennen aan hun oranje trainingspakken. Meestal wordt Meppel Actief uitgebreid met stagiaires van de CALO, Hanze Hogeschool, Landstede en/of het CIOS.
 
Gemeente Meppel wil inzetten op een positieve gezondheidsbeleving bij de inwoners van Meppel.
Sport en bewegen kunnen hierin van krachtige waarde zijn.

Meppel Actief zet in op drie hoofdthema’s:
1. Gezond opgroeien (faciliteren, ondersteunen en stimuleren van bewegen / gezonde leefstijl)
2. Stimuleren van sport en bewegen (sport als doel)
3. Iedereen moet kunnen meedoen in de maatschappij (sport als middel)

 

Deze hoofdthema’s bereiken wij door onder andere in te zetten op 6 pijlers van Positieve Gezondheid.

 

 

 

Positieve Gezondheid draait om de pijlers:
1. Lichamelijke gezondheid (o.a. je gezond voelen, een gezonde leefstijl)
2. Mentaal welbevinden (o.a. zelfvertrouwen, omgaan met gevoelens, positief in het leven staan)
3. Zingeving (o.a. doelen en dromen hebben, een zinvol leven)
4. Kwaliteit van leven (o.a. gelukkig zijn, genieten, je veilig voelen, balans ervaren)
5. Meedoen (o.a. sociale contacten, erbij horen, steun en begrip van anderen)
6. Dagelijks leven (o.a. kennis van gezondheid, zorgen voor jezelf, kunnen plannen en hulp kunnen vragen)

 

Op basis van deze pijlers van Positieve Gezondheid zijn er verschillende aangrijpingspunten voor het inzetten van sport-, beweeg- en/of leefstijlprojecten (inzet Meppel Actief) om bij te dragen aan een positieve gezondheidsbeleving van de inwoners van Meppel.