Hoofdcontent

Geen geld om mee te doen?

In de gemeente Meppel zijn er verschillende financiële mogelijkheden als er niet genoeg geld is om de contributie te betalen.


Jeugdfonds Sport & Cultuur

Uw dochter wil op judo, uw zoon wil voetballen. Maar u heeft geen idee waar u het geld vandaan moet halen? Misschien kan het Jeugdfonds Sport & Cultuur helpen! Het Jeugdfonds Sport & Cultuur betaalt mee aan de contributie en/of sportattributen voor kinderen en jongeren uit gezinnen waar thuis te weinig geld is. Het Jeugdfonds Sport & Cultuur Drenthe is bestemd voor kinderen en jongeren in de leeftijd van 4 tot en met 17 jaar woonachtig in de provincie Drenthe, die vanwege financiële redenen geen lid kunnen worden van een vereniging.

Kijk voor meer informatie op de website www.jeugdfondssportencultuur.nl.

De buurtsportcoaches van Meppel Actief zijn intermediair voor het Jeugdfonds Sport & Cultuur.

 

Kind Support Meppel

Ieder kind doet mee!

Spullen voor school, hobby's, een laptop, fiets of een verjaardagsfeest. Natuurlijk wilt u dat uw kind overal aan mee kan doen. Maar vanzelfsprekend is dat niet. Vaak door gebrek aan geld.

Kind Support Meppel vindt het belangrijk dat alle kinderen zonder zorgen naar school kunnen gaan. Dat ze van hun vrije tijd genieten en dat ze spullen kunnen kopen die ze nodig hebben. Ook de kinderen die opgroeien in een gezin waar niet zoveel geld is. Kind Support Meppel is er speciaal voor deze gezinnen. Met het Kindpakket kan uw kind meedoen!

Binnen Kind Support Meppel werken verschillende partijen samen om ervoor te zorgen dat alle kinderen van 0 tot 21 jaar mee kunnen doen met binnen- en buitenschoolse activiteiten. Jeugdfonds Sport en Cultuur Drenthe, Stichting Leergeld Meppel, Kinderhulp, Jarige Job, Welzijn Mensenwerk en de Gemeente Meppel hebben als doel gesteld om zoveel mogelijk kinderen binnen de gemeente Meppel, waarvan de ouder(s) niet veel geld te besteden hebben, te helpen.

Wij willen dat zoveel mogelijk kinderen mee doen! Dat kinderen bijvoorbeeld kunnen sporten, een laptop voor school kunnen krijgen, hun zwemdiploma kunnen halen of naar muziekles kunnen.

Kijk voor meer informatie op de website www.kindsupportmeppel.nl.