Gegevens initiatiefnemer(s) platform:

Meppel Actief
KP Laan 22
7943 CV Meppel
info@meppelactief.nl
www.meppelactief.nl
06 389 285 79

Gegevens ondersteunende partij:

Cultuur- & Sportstimulering Nederland B.V.
Burgemeester Buskensstraat 50
5401EE Uden
KVK: 91970792
Bankrekeningnummer: NL74 RABO 0302 0641 92
info@sportstimulering.nl
www.sportstimulering.nl

Algemeen

Initiatiefnemer is verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens wanneer u gebruik maakt van dit platform voor de doeleinden zoals beschreven in onderstaande privacyverklaring. Voor verdere verwerking van persoonsgegevens door aanbieders van activiteiten buiten het platform en de doeleinden zoals beschreven in de privacyverklaring om, zijn de aanbieders verantwoordelijkheid.

Voor Meppel Actief wordt in de onderstaande documenten de termen ‘initiatiefnemer’, ‘wij’ of ‘ons’ gebruikt.