Hoofdcontent

Ons team

Graag stellen wij ons voor:

Liane Siepel-van Elp

Buurtsportcoach

Meer weten wat Liane doet? Klik hier. 

liane.meppel@sportdrenthe.nl 

06-13702656

Mika Streefkerk

Buurtsportcoach

Meer weten wat Mika doet? Klik hier. 
mika.meppel@sportdrenthe.nl  

06-38928578

Floris Dijkhuizen

Stagiair Meppel Actief

Hidde van Scheijen

Stagiair Meppel Actief

Niek Gritter

Stagiair Meppel Actief

Ivo Linde

Stagiair Meppel Actief

Dinly Koster

Stagiaire Meppel Actief

Joshua Arron

Stagiair Meppel Actief

Sjors

Mascotte

Wat doen wij?

De buurtsportcoaches van Meppel Actief zijn sinds 2010 in actief in de gemeente Meppel.
 
De buurtsportcoach is aan het werk in de sectoren buurt, onderwijs en sport in de gemeente Meppel. Ze organiseren, begeleiden en voeren diverse sportactiviteiten uit. Ze geven wanneer gewenst een aanmoediging aan het lokale bewegingsonderwijs en zorgen voor een passend sport- en beweegaanbod in de wijk.
 
De buurtsportcoaches zijn te herkennen aan hun oranje trainingspakken. Meestal wordt Meppel Actief uitgebreid met stagiaires van de CALO, Hanze Hogeschool, Landstede en/of het CIOS.
 
Gemeente Meppel wil inzetten op een positieve gezondheidsbeleving bij de inwoners van Meppel.
Sport en bewegen kunnen hierin van krachtige waarde zijn.

 

Meppel Actief zet in op drie hoofdthema’s:


1. Gezond opgroeien (faciliteren, ondersteunen en stimuleren van bewegen / gezonde leefstijl)
2. Stimuleren van sport en bewegen (sport als doel)
3. Iedereen moet kunnen meedoen in de maatschappij (sport als middel)

 

Deze hoofdthema’s bereiken wij door onder andere in te zetten op 6 pijlers van Positieve Gezondheid.

 

Positieve Gezondheid draait om de pijlers:


1. Lichamelijke gezondheid (o.a. je gezond voelen, een gezonde leefstijl)
2. Mentaal welbevinden (o.a. zelfvertrouwen, omgaan met gevoelens, positief in het leven staan)
3. Zingeving (o.a. doelen en dromen hebben, een zinvol leven)
4. Kwaliteit van leven (o.a. gelukkig zijn, genieten, je veilig voelen, balans ervaren)
5. Meedoen (o.a. sociale contacten, erbij horen, steun en begrip van anderen)
6. Dagelijks leven (o.a. kennis van gezondheid, zorgen voor jezelf, kunnen plannen en hulp kunnen vragen)

 

Op basis van deze pijlers van Positieve Gezondheid zijn er verschillende aangrijpingspunten voor het inzetten van sport-, beweeg- en/of leefstijlprojecten (inzet Meppel Actief) om bij te dragen aan een positieve gezondheidsbeleving van de inwoners van Meppel.

 

Onze doelstelling

Missie, visie & doelstellingen Meppel Actief 
Meerwaarde van buurtsportcoaches
De werkzaamheden van een buurtsportcoach moeten een gezamenlijk doel dienen, namelijk een meerwaarde hebben voor alle partijen. Wie samen met een andere organisatie een samenwerking wil bereiken, moet bereid zijn intensief met elkaar samen te werken. De betrokken organisaties moeten bovendien willen en kunnen investeren in een soms langdurige ontwikkeling, waar een samenwerking uit kan ontstaan, maar waarvan de resultaten vooraf niet vaststaan.

 

Werkwijze (SportDrenthe)
SportDrenthe is een dienstverlenende organisatie met een belangrijke intermediaire rol als het gaat om lokale vraag en regionaal/landelijk aanbod. Ons uitgangspunt is dat wij u niet iets willen “verkopen”, maar dat wij u willen helpen bij uw ‘koop’! Dat betekent dat er in principe altijd sprake is van maatwerk voor uw specifieke vraag en situatie. Dit doen wij natuurlijk niet alleen. U kunt met uw vragen over sport en gezond bewegen bij ons terecht, wij helpen u vervolgens op weg. U kunt ons zien als de sportintermediair in Drenthe. Door onze intermediaire positie hebben wij een goed inzicht in de mogelijkheden. Wij hebben veel ervaring met cofinancieringprojecten die tot een win-win-situatie leiden.

 

Missie en Visie
De missie van ‘Meppel Actief’ is om maatwerk te leveren op gebied van sport- en beweegstimulering. De buurtsportcoach heeft als doel om gezamenlijke doelen te dienen en intensieve zo mogelijk structurele samenwerkingsverbanden op te zetten met partners. Vanuit het Actieplan Gezondheid, Bewegen en Sport 2020-2023 wordt getracht om te-weinig-actieve burgers te verleiden om meer te gaan bewegen en zodoende een actieve leefstijl te bevorderen.

In de brede zin het bevorderen van een actieve en gezonde leefstijl voor inwoners uit de gemeente Meppel en daarnaast bewust maken van het aanbod op het gebied van sport en bewegen in hun eigen omgeving. Door het slaan van bruggen tussen buurt, onderwijs en sport worden win – win situaties gecreëerd. Ouderparticipatie en aandacht voor armoede, positieve gezondheid en versterking sportverenigingen is een belangrijk aandachtspunt.