Hoofdcontent

Beweegaanbieders

Onze doelstelling

Beweegaanbieders ondersteunen bij vele vraagstukken.


Sporten en bewegen kan op vele manieren; individueel, in teamverband, in groepsvorm; competitief of recreatief; bij een club, vereniging, sportschool of voor jezelf. Nog altijd is de sportaanbieder de belangrijkste plek waar mensen bij elkaar komen om gezamenlijk te sporten en bewegen. Het sociale aspect is daarin misschien wel net zo belangrijk. Ook in de sport- en fitnesscholen zijn groepen actief die samen sporten. Ook als je individueel sport kom je hier mensen tegen en doe je mee in de samenleving.

Wij ondersteunen beweegaanbieders op het gebied van doelgroepgericht sportaanbod en geven advies en ondersteuning bij beleidsvraagstukken.


Agenda

Organiseren jullie een activiteit voor de inwoners van de gemeente Meppel? Meld de activiteit hier aan.

Meppel Actief zet vervolgens de activiteit in de agenda op deze website.


Financiële hulp

Hier staat een overzicht van alle financiële hulp voor beweegaanbieders/verenigingen, wat bij Meppel Actief bekend is.

 

Huur sportaccommodaties

De gemeente Meppel beschikt over diverse binnen- en buitensportaccommodaties. Wanneer je een sportaccommodatie wilt reserveren, neem je contact op met de gemeente. Klik hier voor meer informatie op de website van de gemeente.

 

Clubkadercoach

De clubkadercoach zet zich in op het thema Vitale Sportaanbieder met als doel om meer plezier te creëren onder jeugdleden en trainers, waardoor zij langer bij de club blijven sporten. Klik hier voor meer informatie.

 

Lokaal Sportakkoord

Een gezonder, sportiever, vitaler en gelukkiger Meppel. Het uitgangspunt van het lokaal sport- en preventieakkoord. Eén van de voorwaarden daarvoor is dat elke inwoner, van jong tot oud, mee moet kunnen doen aan sport en bewegen.

Heeft u een goed idee waarmee u bijdraagt aan de speerpunten van het Meppelse lokaal sport- en preventieakkoord en Meppel letterlijk en figuurlijk een beetje extra in beweging kunt brengen? Doe dan een aanvraag voor uitvoeringsbudget. Sport- en beweegaanbieders, maatschappelijke organisaties en overige partijen uit de gemeente Meppel kunnen voor de uitvoering van projecten en acties een financiële bijdrage ontvangen.

Klik hier voor meer informatie.

 

Veilig sportklimaat

Iedereen moet een leven lang kunnen genieten van sport en bewegen, dat kan alleen in een veilig sportklimaat. Een vielig sportklimaat omvat een geheel van afspraken, richtlijnen en waarden die er samen voor zorgen dat leden van een sportvereniging, of sporters in het algemeen, zich binnen de vereniging op hun gemak voelen en hun mentale en fysieke gezondheid gewaarborgd is. Onderwerpen die onder veilig sportklimaat vallen zijn discriminatie, (seksuele) intimidatie en misbruik, matchfixing, (aanzet tot) dopinggebruik, pesten, machtsmisbruik en integriteit.

Veilige kleedkamer

Vanuit SportDrenthe is het initiatief de Veilige Kleedkamer ontstaan. Dit is een initiatief om iedereen zich welkom te laten voelen bij sportverenigingen. Niet iedereen durft zich aan te melden bij een reguliee sportvereniging. Ondanks de goede inspanning van sportbesturen en sporters blijkt dat de kleedkamer nog steeds niet altijd een veilige plek is voor iedereen. Nog te vaak komt het voor dat mensen worden uitgescholden, nagekeken, buitengesloten of onderwerp van negatieve grappen zijn.

Wil jij je als vereniging, beweegaanbieder of vrijwilliger inzetten voor een veilige kleedkamer? Neem dan contact op via info@meppelactief.nl

 

Platform Ondernemende Sportaanbieders

Het Platform Ondernemende Sportaanbieders (POS) is een samenwerkingsverband van niet-traditionele ondernemende sportaanbieders die jaarlijks meer dan de helft van het aantal Nederlandse sporters in staat stellen hun sport te beleven. Het platfrom betrekt de ondernemende sportaanbieders bij de ontwikkeling van sport in Nederland op nationaal en lokaal niveau. 

Klik hier voor meer informatie.

 

Maatschappelijke Organisaties in de Sport

De Maatschappelijke Organisaties in de Sport (MOS) vindt dat kansengelijkheid voor iedereen prioriteit moet krijgen in het sport- en beweegbeleid in Nederland en sport- en beweegsector. MOS zorgt ervoor dat binnen de sportsector voldoende beeld is bij noodzakelijke interventies en praktische oplossingen om iedereen, ongeacht geslacht, leeftijd, cultuur, beperking, sociaal economische status of achtergrond, in staat te stellen te sporten en bewegen.

Klik hier voor meer informatie.

 

Subsidieloket

De samenleving van de gemeente Meppel maken we met elkaar. Initiatieven die onze samenleving mooier en 'rijker' maken ondersteunt de gemeente daarom zoveel mogelijk. De ondersteuning bestaat uit meedenken en adviseren. En waneeer mogelijk uit geld. Deze financiële ondersteuning wordt verleend in de vorm van een subsidie. De gemeenteraad stelt jaarlijks een bedrag beschikbaar voor deze subsidies. 

Klik hier voor meer informatie.