Hoofdcontent

Fonds Deelname Maatschappelijke Activiteiten

U kunt een tegemoetkoming krijgen voor sociale, culturele, educatieve en sportieve activiteiten, zoals:

  • Contributies van (sport-)verenigingen
  • Abonnement zwembad
  • Lidmaatschap bibliotheek
  • Bezoek aan musea, theater, dierentuin etc.

Hoogte tegemoetkoming

De tegemoetkoming bedraagt per kalenderjaar:

  • Volwassene € 150,00
  • Kinderen tot 18 jaar € 100,00

Wel zijn er inkomsten voorwaarden aan verbonden. Meer informatie is hier te vinden.