Hoofdcontent

Jeugdfonds Sport & Cultuur

De buurtsportcoaches van Meppel Actief zijn intermediair voor het Jeugdfonds Sport & Cultuur.

Voor ouders/verzorgers
Uw dochter wil op judo, uw zoon wil voetballen. Maar u heeft geen idee waar u het geld vandaan moet halen? Misschien kan het Jeugdfonds Sport & Cultuur helpen! Het Jeugdfonds Sport & Cultuur betaalt mee aan de contributie en/of sportattributen voor kinderen en jongeren uit gezinnen waar thuis te weinig geld is.

Komt u in aanmerking?
Het Jeugdfonds Sport & Cultuur Drenthe is bestemd voor kinderen en jongeren in de leeftijd van 4 tot en met 17 jaar woonachtig in de provincie Drenthe, die vanwege financiële redenen geen lid kunnen worden van een vereniging.

Bijdrage
De hulp wordt verstrekt om jongeren uit gezinnen met een minimum inkomen, deel te kunnen laten nemen aan sport en/of culturele activiteiten; het gezinsinkomen bedraagt maximaal 120 % van het wettelijk sociaal minimum. Het is toegestaan om voor meerdere kinderen uit een gezin een aanvraag in te dienen. Ieder jaar kan er opnieuw een aanvraag worden gedaan indien de financiële omstandigheden van de ouders/verzorgers dit noodzakelijk maakt.

Uitzondering
Als ouders wel inkomen hebben maar desondanks het sporten van hun kind niet kunnen betalen, kan de intermediair in de financiële motivatie aangeven waarom de ouders toch een beroep op het fonds doen. (Schuldsanering, etc.).

Aanvraagprocedure
De aanvraag kan uitsluitend door een intermediair worden gedaan. De intermediair dient de aanvraag te motiveren d.m.v. het geven van korte informatie over de financiële situatie van de ouder/verzorgers.

Voor een sport activiteit bedraagt de bijdrage maximaal € 115.00 (afgerond) en voor Cultuur is dat maximaal € 215.00 (afgerond)

Neem ter voorbereiding van de online aanvraag een ingevuld Ouderkaart aanvraagformulier mee naar de intermediair.

Uitbetaling
Het fonds keert rechtstreeks uit aan de vereniging. Indien er naast de contributie nog ruimte is in het budget kan er een waardebon worden aangevraagd voor kleding of attributen. De winkelier kan deze waardebon bij het fonds declareren. De intermediair ziet er op toe dat de jongere daadwerkelijk en voor minimaal 1 jaar deelneemt aan de activiteiten van de vereniging waarvoor het geld beschikbaar is gesteld. Hij/zij verstrekt minimaal 1 x per half jaar een overzicht van de stand van zaken aan het fonds.

Binnen 3 weken na het indienen van een aanvraag, en na een positief besluit van het Jeugdfonds Sport & Cultuur, is het mogelijk om te sporten bij de gekozen sportvereniging. Van ouders/verzorgers wordt verwacht dat zij hun kind stimuleren bij het sporten en hem of haar naar de lessen/trainingen en/of wedstrijden laat gaan.

 

 

Het Jeugdfonds Sport & Cultuur vergoedt alleen contributie van sportverenigingen die zijn aangesloten bij de landelijke sportbonden van de sportkoepel NOC*NSF.

Balsporten

Voetbal, honkbal, hockey, korfbal, basketbal, rugby, handbal, volleybal.

Verdedigingssport

Judo, karate, boksen, diverse verdedigingssporten.

Watersport

Zwemmen, waterpolo, zeilen, surfen.

Racketsport

Tennis, badminton, squash.

Overige

Turnen/gymnastiek, atletiek, schaatsen.