Hoofdcontent

O&O project - sportief en uitnodigend schoolplein

13 november 2023

De afgelopen weken is Meppel Actief opdrachtgever geweest bij het O&O project bij Dingstede. Tijdens dit project waren Niek en Hidde namens Meppel Actief aanwezig als projectleiders.
Studenten van Dingstede zijn in de afgelopen weken bezig geweest met het onderzoeken van hun eigen telefoongebruik en een ontwerp maken van een sportief en uitnodigend schoolplein. Na deze fase kon het schetsen beginnen. Tijdens de 3e les kwamen Niek en Hidde weer terug om te helpen. Tijdens dit uur werden de groepen geholpen met het bedenken en maken van een schets. Twee weken later kwam Meppel Actief weer terug om te kijken wat de vooruitgangen waren. Tijdens deze uren konden de groepjes studenten bezig met het maken van een schaalmodel. Hier hebben Niek en Hidde verdere tips gegeven bij het maken van een schaalmodel en een presentatie. Vervolgens hadden de studenten nog 3 lessen om het definitieve ontwerp en PowerPoint te maken. 

Het laatste moment voor Meppel Actief was het beoordelen van de verschillende groepjes. Samen met de docent, Dick Tepper, werden alle groepen beoordeeld op verschillende vlakken zoals; vooronderzoek, plan van eisen, oplossing/ontwerp en het presenteren ervan. Deze punten vormen uiteindelijk het cijfer. 

Meppel Actief vond dit weer een leuke samenwerking en het volgende blok in samenwerking met Dingstede start eind november. Dan gaat een nieuwe groep studenten aan de slag met speelprikkels, een alternatieve schoolroute.