Hoofdcontent

Inwoners

Onze doelstelling

Iedereen moet mee kunnen doen!

 

Bewegen met een beperking

Uniek Sporten

Iedereen wil sporten, ook mensen met een beperking. Sporten op je eigen niveau en passend bij je mogelijkheden; dat kan met Uniek Sporten. Uniek Sporten wil iedereen graag helpen aan een passende sport- of beweegactiviteit. Een beperking hoeft zeker geen belemmering te zijn om te sporten of the bewegen. Klik hier voor het aanbod in de gemeente Meppel.

Uitleenservice sporthulpmiddelen

Heb jij een fysieke beperking en wil je graag gebruik maken van een sporthulpmiddel? Dit kan bij de Uniek Sporten Uitleenservice!

Deze service maakt het mogelijk om sporthulpmiddelen uit te proberen om uiteindelijk de weg naar een passende beweeg aanbod te vinden. De sportrolstoel of andere hulpmiddelen leen je minimaal een week tot maximaal zes maanden en er zijn geen kosten aan verbonden. Inwoners kunnen een aanvraag doen via de website: Uniek Sporten Uitleen | Meer dan een uitleenservice! Ook is er op de website te vinden welk aangepast sportaanbod er is in de regio en wordt ondersteuning geboden bij interesse in de aanschaf.

 

Huur sportaccommodaties

De gemeente Meppel beschikt over diverse binnen- en buitensportaccommodaties. Wanneer u een sportaccommodatie wilt reserveren, neemt u contact op met de gemeente. Klik hier voor meer informatie op de website van de gemeente.

 

Jeugdfonds Sport & Cultuur

Uw dochter wil op judo, uw zoon wil voetballen. Maar u heeft geen idee waar u het geld vandaan moet halen? Misschien kan het Jeugdfonds Sport & Cultuur helpen! Het Jeugdfonds Sport & Cultuur betaalt mee aan de contributie en/of sportattributen voor kinderen en jongeren uit gezinnen waar thuis te weinig geld is.

Klik hier voor meer informatie.

De buurtsportcoaches van Meppel Actief  zijn intermediair voor het Jeugdfonds Sport & Cultuur.

 

Ontdek Meppel

Wil je weten wat er allemaal te doen is in de gemeente Meppel, kijk dan op de website van Ontdek Meppel.

 

Kind Support Meppel

Ieder kind doet mee!

Spullen voor school, hobby’s, een laptop of een verjaardagsfeest. Natuurlijk wilt u dat uw kind overal aan mee kan doen. Maar vanzelfsprekend is dat niet. Vaak door gebrek aan geld. Weet dan: Kind Support Meppel helpt!

Klik hier voor meer informatie.

 

Fonds Deelname Maatschappelijke Activiteiten

Er is veel te doen in de maatschappij. Dit brengt kosten met zich mee. Omdat ook inwoners met een minimuminkomen moeten kunnen deelnemen aan wat er in onze samenleving te doen is, kunnen zij bij de gemeente een tegemoetkoming voor diverse kosten aanvragen.

Klik hier voor meer informatie.

 

Boekje 'Leven met weinig geld'

In Meppel is een boekje uitgebracht met tips over Leven met weinig geld. Klik hier om het boekje in te zien.

 

Valpreventie

Er zijn in Nederland drie valpreventieve beweeginterventies erkend door het RIVM: Vallen Verleden Tijd, In Balans en Otago. Neem hiervoor contact op met uw eigen fysiotherapeut.

Klik hier voor meer informatie.

 

Veilig sportklimaat

Iedereen moet een leven lang kunnen genieten van sport en bewegen, dat kan alleen in een veilig sportklimaat. Een vielig sportklimaat omvat een geheel van afspraken, richtlijnen en waarden die er samen voor zorgen dat leden van een sportvereniging, of sporters in het algemeen, zich binnen de vereniging op hun gemak voelen en hun mentale en fysieke gezondheid gewaarborgd is. Onderwerpen die onder veilig sportklimaat vallen zijn discriminatie, (seksuele) intimidatie en misbruik, matchfixing, (aanzet tot) dopinggebruik, pesten, machtsmisbruik en integriteit.

Veilige kleedkamer

Vanuit SportDrenthe is het initiatief de Veilige Kleedkamer ontstaan. Dit is een initiatief om iedereen zich welkom te laten voelen bij sportverenigingen. Niet iedereen durft zich aan te melden bij een reguliee sportvereniging. Ondanks de goede inspanning van sportbesturen en sporters blijkt dat de kleedkamer nog steeds niet altijd een veilige plek is voor iedereen. Nog te vaak komt het voor dat mensen worden uitgescholden, nagekeken, buitengesloten of onderwerp van negatieve grappen zijn.

Wil jij je als vereniging, beweegaanbieder of vrijwilliger inzetten voor een veilige kleedkamer? Neem dan contact op via info@meppelactief.nl

 

Lokaal Sportakkoord

Een gezonder, sportiever, vitaler en gelukkiger Meppel. Het uitgangspunt van het lokaal sport- en preventieakkoord. Eén van de voorwaarden daarvoor is dat elke inwoner, van jong tot oud, mee moet kunnen doen aan sport en bewegen.

Heeft u een goed idee waarmee u bijdraagt aan de speerpunten van het Meppelse lokaal sport- en preventieakkoord en Meppel letterlijk en figuurlijk een beetje extra in beweging kunt brengen? Doe dan een aanvraag voor uitvoeringsbudget. Sport- en beweegaanbieders, maatschappelijke organisaties en overige partijen uit de gemeente Meppel kunnen voor de uitvoering van projecten en acties een financiële bijdrage ontvangen.

Klik hier voor meer informatie.

 

Stichting Krijg een Kans

Stiching Krijg een Kans wil vrouwen helpen in hun ontwikkeling. Gezonder en gelukkiger leven door mee te doen, te leren en ook de kans op (betaald) werk te vergroten. Voor vrouwen die weinig geld hebben, die eenzaam zijn, chronisch ziek zijn of lage opleiding hebben. Het is voor vrouwen uit Staphorst, Meppel, Steenwijkerland, Westerveld en De Wolden.

Klik hier voor meer informatie.